İlk yardım testinde 50 soru bulunmaktadır. Testi bitirdikten sonra en altta bulunan sonuç butonuna tıklayarak cevapları görebilirsiniz.

İsim
Mail adresi
1-) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2-) Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır
3-) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
4-) Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
5-) Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
7-) Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
8 -) Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
9-) Aşağıdaki cümlede tanımı yapılan kavram hangisidir?
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.
10-) Aşağıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi korumak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek
11-) Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
12-) Aşağıdakilerden hangileri, Baş geri Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındanır?
I. Bir kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konur
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğur itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.
13-) Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Add description here!
14-) Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uyugulamalarındandır?
15-) Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddeti olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
16-) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
17-) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından oluşmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.
18-) Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Dıştan veye içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılamaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasına ---- denir.
19-) Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğe zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
21-) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
22-) Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
23-) Aşağıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
 • Geçiçi hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
24-) Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.
Buna göre,
 1. Boyun
 2. Koltuk altı
 3. Köprücük kemiği üzeri 
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
25-) Aşağıdakilerden hangileri şok belirtilerindendir?
26-) Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
27-) Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?
28-) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarıdır?
29-) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
30-) Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için uygulanır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.
31-) Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
32-) Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
33-) İfadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, -------- ile solunum yapıp yapmadığı 10 saniye süreyle değerlendirilir.
34-) Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
35-) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
36-) Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
37-) Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleridir?
 1. Spor ve iş kazaları
 2. Yüksek bir yerden düşme 
 3. Otomobil ve motorsiklet kazaları
38-)Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
39-) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
40-) Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
41-) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi uygulanır?
42-) Aşağıda verilen bilgiler için hangileri söylenebilir?
Sürükleme yöntemleri;
 1. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 2. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
43-) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
44-) Aşağıda verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
 • Sıkıntı veya nefes darlığı
 • Genellikle göğüs ortasında başlayıp kollara, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
45-) Aşağıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
 1. Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
 2. Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
 3. Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
46-) Ağızdan suni solunum yapılacak olan kazazede boyun travması yoksa verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
48-) Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
49-) Aşağıdaki durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
 • İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
50-) Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Kategoriler:

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.