Trafik ve Çevre Bilgisi - 1 testi.

1. 
Aşağıdakilerden hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir ?
2. 
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
Trafik1
3. 
Aşağıdakilerden taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup yük taşımak amacı ile üretilmiştir?
4. 
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
5. 
Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
6. 
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır ?
7. 
Şekildeki karayolu bölümünde yol çizgileri sürücülere neyi bildirir ?
8. 
Şekildeki park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılmaz ?
9. 
Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
10. 
Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisidir ?
trafik16
11. 
Sola dönüş yapmak isteyen 2 ve 3 nolu araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
12. 
Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekmektir ?
13. 
Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur ?
14. 
Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı, taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
15. 
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
16. 
Aksine işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyon karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir?
17. 
Aşağıda ticari amaçlı yük ve yolcu taşmacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.
1                                             2                                             3 
Bu numaralı araçlardan hangisi veya hangilerini bir sürücünün 24 saat süre içerisinde ; toplam olarak 9 saatten fazla kullanması yasaktır?


18. 
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır
  2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır
19. 
19.Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamı taşır?
20. 
Şekile göre, 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
21. 
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
22. 
Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
23. 
Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
24. 
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
25. 
Ölümcül Trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
26. 
Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
27. 
Aşağıdakilerin durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
28. 
Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
29. 
Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını alan aday Sürücü Belgesini almak için nereye baş vurur?
30. 
Tescilli bir aracı satın veya devir alan kişi, aracı kendi adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?
31. 
Şekile göre geriye dönüş yapmak isteyen aracın hangi şeridi izlemesi gerekir ?
32. 
Seyir halinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır ?
33. 
Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur ?
34. 
Şekildeki araçlardan hangisi yada hangileri beklemelidir?
35. 
Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır ?
36. 
Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır ?

1.Işıklı trafik işaret cihazı

2.Trafik işaret levhası

3.Yer İşaretleri

4.Trafik görevlisi

37. 
Kamyon, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile kullanılabilir?
38. 
Taşıt yolu üzerindeki işaretlerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyri için olduğunu bildirir?
39. 
Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
40. 
Şekildeki kara yolu bölümünde 1 ve 2 numaralı otomobillerin karşılaşması durumunda aşağıdakilerin hangisinin yapılması doğrudur?
41. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
42. 
Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır ?
43. 
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder ?
44. 
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
45. 
Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
46. 
Erişme Kontrollü kara yolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
47. 
Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
48. 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoluna tek yönlü karayolu denir.

49. 
Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
50. 
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir ?
Name
Email
Kategoriler:

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.