En Yakın Sınav Tarihi 16 Temmuz 2016 da yapılacaktır

olcay_kurs

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler  istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının
görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet
biyometrik fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık
raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının
olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi
almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları
Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılır.),
6) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında
sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı
aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.
7) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)
b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya
öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık
raporu,
5) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet
biyometrik fotoğraf,
6) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Mülga:RG-18/6/2014-29034)
istenir.
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay
süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin
geri alındığına dair belge istenir.
ç) (Ek:RG-5/12/2015-29553)3 Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi
tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi
sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday
sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma
süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

2016_yeni_ehliyeti

Kurslarda, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:
a) “M” sınıfı sertifika.
b) “A1” sınıfı sertifika.
c) “A2” sınıfı sertifika.
ç) “A” sınıfı sertifika.
d) “B1” sınıfı sertifika.
e) “B” sınıfı sertifika.
f) “BE” sınıfı sertifika.
g) “C1” sınıfı sertifika.
ğ) “C1E” sınıfı sertifika.
h) “C” sınıfı sertifika.
ı) “CE” sınıfı sertifika.
i) “D1” sınıfı sertifika.
j) “D1E” sınıfı sertifika.
k) “D” sınıfı sertifika.
l) “DE” sınıfı sertifika.
m) “F” sınıfı sertifika.
n) “G” sınıfı sertifika.


0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.